Solucions

Seguretat

 

L'ús d'internet i determinades aplicacions comporta riscos que poden comprometre els sistemes informàtics: Virus, spam, spyware, hackers...

Per això és vital poder confiar amb la qualitat i confidencialitat de les dades així com poder realitzar transaccions segures. Cide proporciona:

 • Solucions Disaster & Recovery
 • Política completa de seguretat
 • Protecció de la informació en front d'atacs interns i externs
 • Garantia de poder realitzar operacions corporatives amb seguretat

 

Virtualització

 

Cide assesora e implanta solucions de virtualització que permeten executar, en un servidor físic diferents serveis i allotjar entorns i configuracions virtuals diverses. Una tecnologia que permet reduïr costos, simplificar la infraestructura de IT i disposar d'una capacitat pràcticament il·limitada amb alta disponibilitat

Hardware

 

Basant-se amb la tecnologia punta disponible en el mercat, Cide dissenya e implanta la infraestructura de hardware que millor s'adapta a les necessitats de la vostra companyia a través de projectes clau en ma que abracen des de la planificació fins al finançament de la inversió.

Alta disponibilitat

 

Les Interrupcions del servei dels sistemes d'informació causades per talls elèctrics o altres imprevistos poden portar consequencies desastroses amb pèrdues d’oportunitats de negoci .

En front de aquestes eventualitats i altres riscos relacionats amb errors humans, dades corruptes, virus informàtics o falles de hardware és imprescindible contar amb un pla de contingències que garanteixi la màxima disponibilitat dels sistemes d'informació de la companyia.

Les solucions que ofereix Cide son:

 • Disponibilitat continuada de les aplicacions sense la pèrdua de dades
 • Ràpida recuperació en cas de desastre
 • Protecció de dades de l'empresa

Cide ofereix tots els elements (hardware, software i serveis) per garantir a l'empresa un entorn IT fiable amb els màxims nivells de servei i estalvi

 

Gesto de llicencies

 

Un excés de llicencies o un ús no òptim de les disponibles comporta una despesa addicional innecessària.

Tanmateix l’ús il·legal de llicencies pot ser extremadament perjudicial si el sistema falla o es té una inspecció.

És imprescindible contar amb una correcta gestió de les llicencies que cobreixen les vostres necessitats tant en compra com en us. Cide us proporciona els serveis de gestió d'actius ajustant-se als requeriments de cada negoci per aconseguir:

 • Estalvi significatiu de costos
 • Millora de processos de negoci
 • Compliment dels termes del contracte de llicencies adquirits
 • Rendibilitzar al màxim els drets adquirits amb el contracte de llicencies

 

Connectivitat

 

La forta competitivitat i la velocitat a la que estem sotmesos en els nostres negocis ens obliga a estar connectats des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb qualsevol dispositiu per tenir accés a la informació de la nostra empresa.

Des de Cide t’oferim solucions de mobilitat que et proporcionen accés al correu electrònic, Internet o a les dades dels sistemes de qualsevol lloc i a temps real proporcionant una major eficàcia a l’organització.

Comunicacions unificades

 

La unificació de comunicacions proporciona un nivell de connexions integral i complert, -missatgeria, veu, video - a traves d'aplicacions que els usuaris utilitzen cada dia (Outlook, Office..)

Un sistema de comunicacions unificades ofereix avantatges significatives en els processos de negoci. Cide conta amb les divisions de Telecomunicacions, Sistemes i Software per poder oferir-vos solucions claus en ma i amb la integració de totes les tecnologies disponibles