Enginyeria i Projectes

A CiDE Xarxes i Telecomunicacions, disposem d'un departament d'enginyeria format per professionals certificats i altament qualificats que realitza, supervisa i audita els projectes, així com l'assessorament que es necessita en cada situació. Considerem que és en el laboratori on es desenvolupen, s'estudien i es valoren les possibilitats i viabilitats de tot projecte amb l'objectiu que cada client disposi de la tecnologia, els sistemes i la seguretat que més s'ajusti a la seva necessitat en els menors esforços possibles tant en temps com amb cost.